Chomutovská knihovnaChomutovská knihovna

TRANSLATE
 1. Dříve, než se zaposloucháte do literárního díla, přijměte několik informací, rad a pokynů závazných pro uživatele našich služeb.
 2. Naše nahrávky slouží výhradně nevidomým a slabozrakým čtenářům. Pořizování kopií není přípustné s ohledem na zákonná práva autorů.
 3. Nahrávky slovesných děl jsou realizovány s velkými finančními náklady, a proto jim věnujte maximální péči při přehrávání.
 4. Jestliže se Vám přece jen stane, že objevíte, nebo sami způsobíte při přehrávání jakoukoliv závadu, vraťte nahrávku zpět.
 5. Za běžnou výměnu poškozených nosičů nepožadujeme finanční úhradu. Zjistíme-li však jejich svévolné zničení nebo ztrátu, budeme nuceni požadovat jejich finanční úhradu v plné výši.
 6. Ve snaze zajistit spolu s Vámi co možná nejdelší trvanlivost nahrávek, připomínáme, že je třeba ukládat nosiče v čistém, bezprašném prostředí a že je nutno dbát na základní pravidla hygieny.
 7. Věříme, že sami uznáte oprávněnost těchto opatření.
 8. Majitele kompaktních přehrávačů upozorňujeme, že při dělení knihy do stop dodržujeme rozdělení podle autora na kapitoly či díly. Knihy nedělené autorem rozdělíme na stopy podle textu.
 9. Předepsaná délka stopy je třicet minut. Kapitoly delší než je povolená délka stopy rozdělíme, například 45'= 30'+15' nebo 28'+17'. Každá stopa, mimo stopy 1., začíná základní číslovkou načtenou jiným speakerem.
 10. Závěrem Vás ještě prosíme, abyste dodržovali výpůjční lhůtu, stanovenou pro zvukové knihy na čtyři týdny, a abyste se řídili pokyny půjčovního řádu otištěného v úvodu katalogu zvukových knih.
 11. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám dobrý poslech.

Zpět na zvukovou knihovnu

© 2015 - Knihovna Chomutov a Jan Džambasov | soubory cookies