Chomutovská knihovnaChomutovská knihovna

TRANSLATE

KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM PROSTOR

Ceny za každou započatou hodinu pronájmu v provozní době výpůjčních oddělení Chomutovské knihovny, p.o.

Učebna č. 14

250,- Kč

Učebna č. 25

250,- Kč

Učebna č. 27

400,- Kč

Učebna č. 29

330,- Kč

Učebna č. 66

400,- Kč

Učebna č. 72

250,- Kč

Učebna č. 74

200,- Kč

Učebna č. 76

300,- Kč

Ateliér

330,- Kč

Počítačová učebna (8 PC)

750,- Kč

Velký sál (ozvučení)

550,- Kč

Atrium

500,- Kč

Kostel sv. Ignáce

1000,- Kč

Galerie Špejchar

1200,- Kč

Galerie Lurago

600,- Kč

Dětská herna

430,- Kč

 

V pondělí – pátek činí příplatek za každou započatou hodinu pronájmu po provozní době Chomutovské knihovny, p. o. ve výpůjčních odděleních 200,- Kč. V sobotu, v neděli a ve státní svátky činí příplatek za každou započatou hodinu pronájmu 100% ceny.

Na žádost objednatele lze poskytnout slevu ve výši:
30% sleva z ceny pronájmu na akce pro rodiny s dětmi
25% sleva z ceny pronájmu na akce pro žáky a studenty realizované školskými zařízeními
20% sleva z ceny pronájmu na akce realizované zájmovými a neziskovými subjekty

V případě pronájmu prostor na více než jeden den lze sjednat smluvní cenu pronájmu.

V případě pronájmu prostor za účelem konání svatebního obřadu činí jednorázový servisní příplatek 1 500,- Kč.

 

PRONÁJEM MOVITÝCH VĚCÍ

Ceny za využití na jedné akci.

Dataprojektor

150,- Kč

Flipchart

50,- Kč

 

PRONÁJEM DĚTSKÉ HERNY PRO DĚTSKÉ OSLAVY*

Cena za každou započatou hodinu pronájmu.

Dětská herna s dopravním hřištěm

300,- Kč

*pouze soboty po objednání

© 2015 - Knihovna Chomutov a Jan Džambasov